Mystery shopping - tajemniczy klient

 

BBadania mystery shopping (tajemniczy klient) są najbardziej podstawowym narzędziem pomiaru jakości obsługi konsumenta. Badanie polega na wizycie audytora w sklepie, restauracji czy dowolnym innym punkcie usługowym lub sprzedażowym. W trakcie takiej wizyty odgrywa rolę przeciętnego konsumenta, prowadząc rozmowę z pracownikiem. Następnie, na podstawie swoich obserwacji, tajemniczy klient wypełnia ankietę. Jest to w pełni obiektywne narzędzie oceny procesu obsługi – kwestionariusze do badań dla tajemniczego klienta konstruowane są w sposób uniemożliwiający swobodne interpretacje zdarzeń czy wypowiedzi pracowników. Wszystkie pytania są pytaniami o fakty.

 

Posiadamy 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu wszelkiego rodzaju projektów mystery shopping: badań wszelkich rozmiarów sieci handlowych i usługowych, specyficznych firm nastawionych na bardzo określony profil konsumenta, projektów B2B i innych.

 

Wyniki badań z ankiety przeprowadzonej przez tajemniczego klienta trafiają do Państwa za pośrednictwem naszego systemu Dive OnLine. Przygotowujemy także rozszerzone raporty badawcze w formie prezentacji, w których nie tylko przedstawiamy szczegółową analizę wyników, ale także sugerujemy, jakie wnioski należy z nich wyciągnąć oraz jakie działania naprawcze podjąć, aby obsługa stała się lepsza.


 

Poza klasycznymi badaniami mystery shopping (tajemniczy klient) oferujemy także:


 

Audyty eksperckie 

 

Badania prowadzone przez specjalistów z zakresu obsługi. Pozwalają nie tylko trafnie diagnozować problemy w procesie obsługi, ale także zaproponować konkretne rozwiązania w odniesieniu do konkretnych sytuacji, w których znaleźli się audytorzy.

 

Audyty jawne 

 

Nie zawsze konieczna jest wizyta tajemniczego klienta – pewne grupy zagadnień, jak czystość czy zatowarowanie, mogą być monitorowane w sposób jawny. Audyty jawne są tańszą niż mystery shopping, ale zapewniają taką samą obiektywność zebranych informacji, co trudno osiągnąć podczas kontroli wewnętrznych.

 

Benchmarking

 

Do prowadzenia skutecznej polityki marketingowej konieczne jest poznanie swojego położenia na konkurencyjnym rynku. 

 

Poza projektami przygotowywanymi na zlecenie prowadzimy cykliczny projekt DiveTop3 – badanie jakości obsługi w wybranych sektorach rynku. Co roku przygotowujemy raporty dotyczące obsługi w: bankach, firmach pośrednictwa finansowego i biurach brokerskich, centrach handlowych, kawiarniach oraz na stacjach benzynowych. Wyniki badań publikowane są w dzienniku Puls Biznesu. Ich szczegółową analizę można również kupić w formie raportu.

 

 

Easy Check 

 

Uproszczona wersja badania tajemniczego klienta ukierunkowana na maksymalne obniżenie kosztów kontroli jednego punktu:

  • cena: 40 zł za 1 audyt
  • minimalna ilość audytów: 500
  • maksymalna ilość kontrolowanych elementów (pytań): 3
  • start realizacji w ciągu 48 godzin


Rozwiązanie kierowane do firm marketingowych potrzebujących szybkiej i taniej realizacji kontroli promocji itp.

 
Oferta: Mystery shopping | Badanie satysfakcji klientów | Badanie satysfakcji pracowników

© 2011-2018 Dive Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.