Pierwszym krokiem efektywnego procesu zarządzania jest zebranie surowych danych czyli informacji, które pozwolą na stworzenie opisu bieżącej sytuacji firmy. Zdobyte podczas badań informacje mogą być używane w procesach decyzyjnych lub stanowić punkt wyjścia do pracy nad poprawą jakości obsługi klienta. Badania mogą być prowadzone cyklicznie lub jednorazowo. Chętnie zaprojektujemy je tak, aby uzyskać informacje istotne z punktu widzenia Państwa firmy.

 

Oferujemy 4 rodzaje badań:

 

1. Mystery shopping 

 

Często trudno ocenić poziom jakości obsługi klienta, jeżeli sami jesteśmy częścią firmy. Nasz punkt widzenia staje się wtedy zaburzony, nie pozwalając dostrzec problemów, które obniżają sprzedaż lub zadowolenie ze świadczonych usług. Przeprowadzamy badanie z zakresu mystery shopping, które polega na odwiedzinach audytora z naszej firmy. Będzie on udawał zwykłego klienta, a na podstawie doświadczeń z pracownikami, przekaże on swoją ocenę obsługi w postaci ankiety.2. Badanie Satysfakcji Klientów

 

Sprawdzenie, czy osoby odwiedzające sklep lub też restaurację są zadowolone z obsługi jest bardzo ważną częścią prowadzenia każdej usługowej działalności gospodarczej. Korzystając z metod ilościowych oraz jakościowych, opracowujemy badanie satysfakcji klientów, które pozwolą nam określić dokładnie co funkcjonuje tak jak powinno, a co należy zmienić. Pozwala to również dowiedzieć się jakie oczekiwania posiadają osoby, które często odwiedzają obiekt.

 

 

3. Badanie Satysfakcji Pracowników 

 

Zadowolenie klienta nie może się pojawić, jeżeli osoby, z którymi współpracujemy mają zastrzeżenia do wykonywanych obowiązków. Badanie satysfakcji pracowników pozwoli nie tylko dowiedzieć się jakie kwestie wymagają uwagi właściciela sklepu, czy też restauracji, ale i naprawić dopiero pojawiające się problemy, które w przyszłości mogą wpłynąć na całą działalność. Metody, z których korzystamy zapewniają pełną anonimowość dla uczestników.


 

4. Feedback collection & management

 

Obiegowa mądrość mówi, że jeden niezadowolony klient opowie o swoich doświadczeniach dziesięciu następnym. Dlatego niezmiernie ważne jest, aby umożliwić klientom przekazanie swoich uwag bezpośrednio do odpowiednich osób w firmie, co pozwoli na wyeliminowanie ewentualnych błędów i zapobiegnie powtarzaniu się takich sytuacji w przyszłości. Standardowe metody zbierania „skarg i zażaleń”, jak np. infolinia, wymagają od klienta dużo zaangażowania, a często także nakładów finansowych: tylko ok. 5% niezadowolonych klientów korzysta z tego środka komunikacji z firmą.

 

Oferujemy łatwy i skuteczny sposób zbierania uwag klientów: przy wykorzystaniu modułu w systemie Dive OnLine udostępniamy link, który można rozpowszechniać na stronie internetowej (np. w formie bannera), ulotkach, paragonach itp., aby klienci mogli w łatwy i darmowy sposób przekazać swoje uwagi. Zebrane w ten sposób informacje przekazywane są w regularnych odstępach czasu odpowiednim osobą w firmie i stanowią niezastąpione źródło przydatnych w zarządzaniu informacji.

 

 


Oferta: Mystery shopping | Badanie satysfakcji klientów | Badanie satysfakcji pracowników

© 2011-2018 Dive Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.