Proponowane przez nas rozwiązania opierają się na założeniu, że same badania obsługi klienta (czyli zbieranie danych poprzez mystery shopping oraz badania satysfakcji klientów) nie są wystarczającym środkiem do osiągnięcia celu jakim jest poprawa jakości obsługi. Niezbędne jest odpowiednie zinterpretowanie danych i przekształcenie ich w wiedzę przydatną w funkcjonowaniu firmy oraz zastosowanie tej wiedzy w praktyce zarządzania. Jesteśmy z Państwem na wszystkich etapach tego procesu.

 


Oferta: Mystery shopping | Badanie satysfakcji klientów | Badanie satysfakcji pracowników

© 2011-2018 Dive Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.