Proponowane przez nas rozwiązania opierają się na założeniu, że same badania obsługi klienta (czyli zbieranie danych poprzez mystery shopping oraz badania satysfakcji klientów) nie są wystarczającym środkiem do osiągnięcia celu jakim jest poprawa jakości obsługi. Niezbędne jest odpowiednie zinterpretowanie danych i przekształcenie ich w wiedzę przydatną w funkcjonowaniu firmy oraz zastosowanie tej wiedzy w praktyce zarządzania. Jesteśmy z Państwem na wszystkich etapach tego procesu.

 

Nasza misja zawiera się w 6 punktach:

  • Świadczyć tylko profesjonalne usługi.

  • Oferować Klientom rozwiązania, które przyczyniają się do rozwoju i wzrostu dochodowości ich przedsiębiorstw.

  • Zawsze odpowiadać na realne potrzeby Klientów.

  • Budować trwałe relacje z Naszymi Klientami przez ciągłe wspieranie procesu rozwoju obsługi klienta.

  • Przyczynić się do wzrostu świadomości znaczenia dobrej obsługi klienta dla rozwoju biznesu.

  • Wpłynąć na podniesienie jakości obsługi klienta w naszej części Europy.

 


Oferta: Mystery shopping | Badanie satysfakcji klientów | Badanie satysfakcji pracowników

© 2011-2018 Dive Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.